Київ

top_001

Від Головної редакційної колегії «Історії міст і сіл Української РСР»
Від редакційної колегії тома

КИЇВ ЗА ЧАСІВ ФЕОДАЛІЗМУ I КАПІТА­ЛІЗМУ

Стародавній Київ (до XIII століття) (Марченко М. І.)

Стародавні поселення на території Києва та його околиць. Виникнення міста Києва
Київ — центр Древньоруської держави.
Культура Києва в IX—XIII століттях

Київ і його роль у житті України в XIV— першій половиш XVII століття (Марченко М. І.)

Соціально-економічне і політичне ста­новище Києва в XIV — першій половині XVII століття
Участь населення Києва у боротьбі проти литовського і польсько-шляхетського панування на Україні
Культура Києва в XIV — першій половині XVII століття

top_003

Київ у період визвольної війни 1648 — 1654 рр. та після возз’єднання України з Росією (Мельник Л. Г.)

Київ у визвольній війні 1648—1654 рр.
Соціально-економічний розвиток Києва
Київ у другій половині XVII століття
Київ — центр української культури у дру­гій половині XVII століття

Київ у XVIII столітті (Мельник Л. Г.)

Роль Києва в боротьбі з іноземними за­ гарбниками. Участь киян у гайдамаць­кому русі
Адміністративне управління Києва у XVIII столітті
Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII столітті
Київ — головний центр української куль­тури XVIII століття

top_002

Київ у період розкладу феодально-крі­посницької системи (1800 — 1860 рр.) (Буцик А. К.)

Соціально-економічний розвиток Києва. Міське самоврядування
Суспільнополітичний рух

Наукове і культурне життя Києва

Початкова і середня загальна школа
Вища школа і наука
Література
Театр
Музика
Архітектура
Образотворче мистецтво

top_004

Київ у період промислового капіталізму (60 — 90-і роки XIX століття) (Рудько М. П.)

Економічний розвиток. Міське самовряду­вання і господарство
Київ у революційно-демократичному і національно-визвольному русі
Початок робітничого і соціал-демократич­ного руху.
Студентські заворушення 70 — 90-х років

Культурне життя Києва

Початкова, середня та професійна освіта
Вища школа і наука
Літературне життя
Театр. Музика
Образотворче мистецтво

kiev-050top

Київ у період імперіалізму та буржуазно-демократичних революцій (1900 — 1917 рр.)

Соціально-економічний розвиток. (Кошик О. К.)
Міське самоврядування (Кошик О. К.)
Київ у період назрівання революційної кризи та в роки першої російської револю­ції (1900—1907 рр.) (Миронець Н. I., Снітко Л. П., Буркало І. Ф.)
Київ у роки реакції, нового революційного піднесення, першої світової імперіалі­стичної війни та другої буржуазно-де­мократичної революції (1907 — березень 1917 рр.) (Кошик О. К., Демченко М. В., Шарафутдінов Б. А.)

Наукове і культурне життя Києва

Початкова, середня і професійна освіта (Рудько М. П.)
Вища освіта (Рудько М. П.)
Наука (Рудько М. П.)
Література (Мельник Л. Г.)
Музика (Мельник Л. Г.)
Театр (Мельник Л. Г.)
Образотворче мистецтво (Мельник Л. Г.)
Розвиток кіномистецтва (Мельник Л. Г.)
Архітектура (Мельник Л. Г.)

kiev-099top

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ КИЇВ

Київ у роки Жовтневої революції та грома­дянської війни (1917—1920 рр.)

Київ у період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної ре­волюції. Встановлення Радянської влади (квітень 1917 — березень 1918 рр.) (Ми­ронець Н. І.)
Київ у період боротьби проти іноземних інтервентів та внутрішньої контрреволю­ції (1918—1920 рр.) (Саженюк С. Н.)

Перші кроки радянського культурного будівництва у Києві

Народна освіта (Ніжинський М. П.)
Вища школа і наука (Рудько М. П.)
Література (Кудін О. І.)
Музика (Довженко В. Д.)
Театр (Бернацька Р. П., Йосипенко М. К.)
Образотворче мистецтво (Касіян В. І., Турченко Ю. Я.)
Кіно (Жукова А. Є., Журов Г. В.) .

Київ у період відбудови народного госпо­дарства (1921—1925 рр.) (Мельник Л. Г.)

Київ у перші роки відбудови (1921 — 1922 рр.)
Успішне завершення відбудови господар­ства (1923 — 1925 рр.)

top-006

Київ у період розгортання соціалістичної реконструкції (1926 — 1932 рр.) (Василенко І. А.)

Київ у роки переходу до соціалістичної індустріалізації (1926 — 1928 рр.)
Київ у період боротьби за виконання пла­ну першої п’ятирічки (1928 — 1932 рр.)

Київ у період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства (1933 — червень 1941 рр.) (Василенко І. А.)

Боротьба трудящих Києва за дострокове виконання плану другої п’ятирічки (1933 — 1937 рр.)
Київ у перші роки третьої п’ятирічки (1938 — червень 1941 р.)

Успіхи культурної революції у Києві в роки мирного будівництва (1921 — 1941 рр.)

Народна освіта (Ніжинський М. П.)
Вища школа і наука (Рудько М. П.)
Література (Кудін О. І.)
Музична культура (Довженко В. Д.)
Театр (Бернацька Р. П., Йосипенко М. К.)
Образотворче мистецтво (Касіян В. I., Турченко Ю. Я.)
Кіно (Жукова А. 6., Журов Г. В.)
Архітектура (Ігнаткін І. О., Котов В. Н.)

kiev-216top

Київ у роки Великої Вітчизняної війни (1941 — 1945 рр.) (Тронько П. Т., Овчаренко П. М.)

Віроломний напад фашистської Німеччини на СРСР. Героїчна оборона Києва
Тимчасова окупація Києва і боротьба тру­дящих проти фашистського кривавого ре­жиму. Героїчна праця трудящих Києва в східних районах СРСР
Визволення Києва від німецько-фашист­ських загарбників.
Перші кроки відбу­дови міста

Наука і культура в роки Великої Вітчиз­няної війни

Народна освіта (Ніжинський М. П.)
Вища школа і наука (Моторнюк М. М.)
Література (Коваленко Л. М.)
Музика (Довженко В. Д.)
Театр (Бернацька Р. П., Йосипенко М. К.)
Образотворче мистецтво (Касіян В. I., Турченко Ю. Я.)
Кіно (Жукова А. Є., Журов Г. В.)

Київ у період післявоєнної відбудови народного господарства і завершення будівництва соціалізму (1945 — 1958 рр.) (Бруз В. С., Саженюк С. Н.)

Трудящі Києва в боротьбі за виконання четвертого п’ятирічного плану (1946 — 1950 рр.)
Київ у п’ятій п’ятирічці (1951—1955 рр.)
Боротьба трудящих Києва за виконання історичних рішень XX з’їзду КПРС

top-005

Київ у період боротьби за створення мате­ріально-технічної бази комунізму (1959 — 1968 рр.) (Котов В. Н., Шарафутдінов Б. А.)

Боротьба трудящих Києва за успішне ви­конання завдань семирічного плану роз­витку народного господарства СРСР (1959 — 1965 рр.)
Кияни втілюють в життя накреслення п’ятирічки

Розвиток культури Києва в період завер­шення побудови соціалізму і розгортання комуністичного будівництва (1945 — 1968 рр.)

Народна освіта (Ніжинський М. П.)
Вища освіта і наука (Моторнюк М. М.)
Література (Коваленко Л. М.)
Музична культура (Довженко В. Д.)
Театр (Бернацька Р. П., Йосипенко М. К.)
Образотворче мистецтво (Касіян В. I.,Турченко Ю. Я.)
Кіно (Жукова А. Є., Журов Г. В.)
Архітектура (Ігнаткін І. О., Котов В. Н.)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: